Thursday, September 25, 2008

Even Joe Biden's Gotta Take His Licks!

Gotta admit, it WAS pretty funny!

No comments: